Eğiticinin eğitimi programı, işletmelerin eğitim departmanlarında kurum içi eğitim görevlisi olarak görev yapmakta olanlar yada görev almak isteyenler,

Sertifikalı Eğiticinin Eğitimi Sertifikası Eğitim Başlama Tarihini Görmek İçin tıklayınız>>>>>>

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe göre,

 • İşyeri hekimliği yapmak isteyenler doktorlar (Hekimler)
 • İş güvenliği uzmanlığı eğitimleri vermek isteyenler (İSG Uzmanları)
 • Eğitim kurumlarının eğitici kadrosu, (İSG Uzmanları)
 • Sağlık eğitimi vermek isteyen Hemşireler

Eğiticilerin eğitimi belgesi almaları Yönetmeliğin 4.Maddesine göre zorunludur.

Hafta sonu eğiticinin eğitimi sertifika programı eğitimlerimiz Cumartesi ve Pazar günleri saat 09.00-14.00 arasındadır.

Mesleki Yeterlilik eğitimi olan src belgesi İstanbul’ da verilmektedir. Detaylar için

Mühendislik Fakültesi yada  Fen Fakültesi mezunuysanız yeni bir kariyer imkanı:

Eğitici Eğitimi Kursunun Amaçları

 1. Kursiyerlerin program geliştirmenin temel ilke ve kavramlarını tanımaları,
 2. Eğitim vereceği alanla ilgili program hazırlamaları,
 3. Yetişkinlere yönelik öğrenme ilkelerini kavramaları ve bunları uygulamaları,
 4. Öğretim hizmetlerinin değişkenlerini (ipuçları, aktif katılım, pekiştirme ve dönüt-düzeltme) tanımaları, kavramaları ve bunları uygulamaları,
 5. Yetişkin eğitimine yönelik öğrenme, öğretme yaklaşım, yöntem ve teknikleri kavramaları ve süreç içerisinde bunları kullanmaları,
 6. Yetişkinlere uygun program tasarısı hazırlamaları, hazırlanan programı uygulamaları,
 7. Etkili sunum becerisi geliştirmeleri,
 8. Kursun hedeflerine uygun araç ve gereçleri kullanmaları,
 9. Ölçme ve değerlendirme tekniklerini kavramaları ve duruma uygun ölçme aracı kullanmaları amaçlanmaktadır.

MEB Onaylı Eğitici Eğitimi Sertifika Programı ile öğretmeyi öğretiyoruz…

Eğiticinin eğitimi sertifika programına katılmak için gerekli evraklar;

 • 1 Adet Kimlik fotokopisi
 • 1 Adet Noter onaylı diploma örneği yada daha sonra geri verilme üzere diploma aslı
 • 5 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ayda çekilmiş)

Yabancılar için başvuru evrakları

 • Diploma (YÖK tarafından denklik yapılmış olması gerekmektedir.)
 • İkamet tezkeresi (kimlik yerine geçer)

Eğiticinin eğitimi konusuyla ilgili olarak kursiyerlerimiz tarafından hazırlanan eğiticinin eğitimi sunum örnekleri sitemize eklenecektir. Eğiticinin eğitimi powerpoint sunumları eğitimlerinizde nasıl bir yol izlemeniz gerektiği konusunda bir örnek teşkil edecektir.

Eğiticinin eğitimi ne işe yarar derseniz; eğiticinin eğitimi, konusunda uzman olan bir bireyin bu konuları başka bireylere anlatabilmek için gerekli olan yeterlilikleri kazandırır. Aynı zamanda eğitim sonunda eğitici eğitimi sertifikası verilir.

Kurs ücretleri için kursumuzu arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz. Eğitimcinin eğitimi içerik olarak bir eğiticinin ihtiyacı olan bilgileri içermektedir. Bu bilgilere ulaşmak için tıklayınız.

Eğitimcinin eğitimi sertifikasyon programı eğitimlerimiz 21 Mart 2020 tarihinde başlayacaktır. Eğitime girecek eğitimenlerimiz yüksek lisans mezunu olup konusunda uzmandır.

Eğiticinin Eğitimi Kursu 

Bireyler ve kurumların rekabet ortamında rakiplerinden bir adım daha önde olabilmeleri ve fark yaratabilmeleri için sürekli öğrenme çabası içinde olmak zorundadırlar. Bu Programa katılan katılımcılara Milli Eğitim bakanlığı tarafından hazırlanmış sertifika verilir. Eğiticinin eğitimi kursu süresi en az 40 saat olmalı ve alınan eğitimle eğiticinin kurum çalışanlarına yapılan işin daha etkin, daha verimli ve amacına uygun hizmet edebilecek şekilde yapılması adına katılımcıyı eğitir. Katılımcının bilgi aktarımında bulunabilmesini sağlar ve beceri ve davranışlarını geliştirir. Çevresine karşı model olan ve sorumluluğu paylaşan birey olması hedeflenir. Programın temel amacı kurum personelinin eğitiminde görev alacak eğiticileri öğrenme ve öğretme sürecinde başarılı eğitim verebilecek düzeye getirmektir. Eğitimler eğitim biliminde uzman uygulayıcılar tarafından verilir.

Eğitimcinin Eğitimi Kursu Sertifikası Geçerliliği Nedir?

Eğitimcinin eğitimi kursu sonunda yapılacak olan sınavda başarıyla tamamlayanlara MEB onaylı sertifika verilir. Tüm Türkiye’de geçerli olan sertifika özel kurumlar ve devlet kurumları tarafından kabul edilmesi zorunludur. MEB onaylı sertifika devlet memurluğu alım sınavlarında da geçerliliği bulunur. Sertifika alacakların yurtdışında kullanmayı istemeleri durumunda kursa kayıt esnasında kullanımının yurtdışında olacağını bildirmeleri halinde tüm işlemler kursu düzenleyen aracı vasıtasıyla verilebilecektir.

Eğitim Kursunda Kazanımlar Nelerdir?

 • Katılımcının değer yaratacak konuma gelmesi,
 • Rekabet gücü kazandırılır ve rekabetle mücadele edebilen güçlü kişilikler ortaya çıkarılır.
 • Eğitimi ve öğretimi hızlandırma yolları öğretilir ve eğitimi kolaylaştıran, farklılıklarını belirleyecek hale gelmeleri sağlanır.
 • Eğitimde etkinliği artırmanın yolları konusunda eğitimler verilir.
 • İletişim, liderlik ve motivasyon hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanır.
 • Beden dilini doğru kullanmaları sağlanır.
 • Öğrenme yollarını bilerek gelişmeleri sağlanır.
 • Etkili sunum teknikleri öğretilir.

Eğiticinin Eğitimi Kursuna Kimler Katılabilir?

 • İşyeri Hekimleri
 • İş Güvenliği Uzmanları
 • İş ve Sosyal Güvenlik Profesyonelleri
 • Eğitimci olup da eğiticinin eğitimi sertifikasına sahip olmak isteyenler,
 • Şirketlerde insan kaynakları birimlerinde çalışanlar ve eğitim birimlerinde çalışanlar,
 • Eğitmen olarak kendini geliştirmek isteyenler bu kursa katılabilir.