Eğitim Nedir?

Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı ve istendik davranış değişikliği meydana getirme sürecidir. Bu süreçte bireyin daha önceden var olan davranışında değişiklik meydana gelebileceği gibi daha önce hiç göstermediği bir davranışı da göstermeye başlayabilir.

Eğitimin kasıtlı ve istendik olması ifadesiyle anlatılmak istenen ise eğitimin belirlenmiş bir hedefe yönelik olması ve bu amaç için gerçekleştirilmesi anlamına gelmektedir. Eğitim aynı zamanda bir süreçtir. Eğitim için harcanan süre içerisinde yapılan tüm etkinlikler, çalışmalar ve bunların sonucunda meydana gelen değişiklikler süreç kavramının içerisindedir.

Belirli bir hedef olmadan eğitim olmaz. Eğitimin olabilmesi için bir hedef konulmalı ve bu hedefe ulaşabilmek için çalışılmalıdır. Aynı zamanda bireyde davranış değişikliği olmuyorsa o zaman da eğitim olmaz. Örnek vermek gerekirse; birey televizyonda bir belgesel izliyorsa ve bu belgesel ile daha önce bilmediği ya da eksik bildiği konular hakkında yeni şeyler öğreniyorsa o zaman bu eğitimdir. Fakat aynı kişi televizyonda bir dizi izliyorsa bu diziyi izlerken büyük ihtimalle yeni bir şeyler öğrenmeyecek ya da davranışlarında değişiklik olmayacaktır. Bu duruma ise eğitim diyemeyiz. Fakat bir çocuğun kavga yapılan bir diziyi izleyip ertesi gün okulda arkadaşlarıyla kavga yapması ise bir davranış değişikliğidir.

Leave a Reply