İnformal Eğitim

İnformal eğitim, doğal ortamda kendiliğinden gerçekleşir. Yani bayramda bir babanın çocuğuna el öpmeyi öğretmesi yeri ve zamanı geldiği için kendiliğinden gerçekleşen bir eğitimdir. İnformal eğitim planlı ve programlı değildir. Yani hiçbir anne ya da baba ben bayramda çocuğuma el öpmeyi öğreteceğim ve bunun kazanımları şunlardır, amaç ve hedeflerim şunlardır, eğitim şu kadar sürecektir diyerek bir plan program hazırlamaz. Bir plan vardır ama bu plan yazılı değildir. Hedef burada nedir çocuğa kültürel bir değeri (büyüklerin elini öpmeyi) aktarmaktır. İnformal eğitimde öğreticiler profesyonel değillerdir. Yani anne babalar el öpme konusunda eğitim alan profesyonel öğreticiler değillerdir.

İnformal eğitim olumlu olabildiği gibi olumsuz da olabilir. Yani bir çocuğun sokakta diğer arkadaşlarıyla oynarken kötü sözler öğrenmesi de bir informal eğitimdir fakat olumsuz sonuçlara sahiptir. İnformal eğitimde ortam önceden belli değildir. Bu da aslında plan ve programsız oluşuyla alakalıdır. Yani anne babası çocuğu için ben abimin evinde çocuğuma el öpmeyi öğreteceğim diye bir plan program yapmaz. İnformal eğitim yeri ve zamanı geldiğinde kendiliğinden gerçekleşir. İnformal eğitimde en yaygın öğrenme yolu gözlem ve taklittir. Annesinden babasından görerek ve onları taklit ederek bir çocuğun sigaraya başlaması buna bir örnektir.

Formal Eğitim Nedir?

Leave a Reply