Eğitim Kültür İlişkisi

Eğitim bir süreçtir. Bu süreç içerisinde kültürün aktarılması eğitimle gerçekleşir. Eğitim aynı zamanda bir toplumun kültürünü etkiler ve o toplumun kültüründen etkilenir. Eğitim, hedefleri doğrultusunda devam ederken kültürel olanaklardan faydalanır. Eğitim, kültürel değerlerin izlerini taşır. Eğitim, kültüre göre değişmeye daha az direnç gösterir. Yani gerektiği durumlarda eğitimde değişiklikler meydana gelebilir. Kültür, eğitime nazaran değişimlere daha kapalıdır. Çünkü geçmişten günümüze gelen toplumsal değerlerde değişiklik yapmak bir anda mümkün olabilen konular değildir.

Eğitim ve kültür birbirinden ayrılamayan unsurlardır. Aynı eğitimi Türkiye’den başka bir ülkede vermeye kalkarsanız eğitimlerde mutlaka farklılıklar olacaktır. Çünkü başka ülkelerde yaşayan insanların yaşam tarzları, kültürleri, kıyafetleri, davranışları ve konuşmaları Türkiye’dekine göre mutlaka farklılıklar gösterecektir.

Leave a Reply