Monarşi Nedir? Monarşinin Türleri Nelerdir?

Birçok kişi okulda gördüğü derslerden veya çevresinde duyduğu kelimelerden olan Monarşi kelimesini duymuştur. Monarşi nedir? Monarşi nasıl bir yönetimdir sorularını cevaplandıracağız. Monarşi, bütün hakimiyetin tek bir kişide toplandığı yönetim şekline denir. Fransızca’dan dilimize geçen Monarchie kelimesi, her ülkede, her hükümdarda farklı bir şekilde tabir edilebilir. Türkiye’de saltanatla birlikte ülkemize yerleşmiş olan bu yönetim biçimi, aynı zamanda kral, padişah, prens gibi kelimeler de kullanılmıştır. Monarşiyi diğer yönetimlerden ayıran en önemli özellik tüm yetkinin tek bir kişide toplanmasıdır.

Monarşinin Özellikleri

Yönetim babadan oğula geçer (Osmanlı’da Padişahlığın babadan oğula geçmesi gibi). Yönetim, aynı hanedanda bulunan kişiler tarafından yapılmaktadır (Çocuğu olmayan bir hükümdarın, Padişahlığı yeğenine, kardeşine vermesi), Karar vermek tek bir kişinin elindedir (Bütün yetki tek bir kişide toplanmıştır.) Monarşi nedir sorusunun birçok cevabı vardır.

Monarşi şeklindeki yönetim çok eski yıllara dayanmaktadır. Var olan yasaların sürdürülmesi ve dayatılmasıdır. Eski çağlardaki insanlar monarşi yönetimiyle çok sık karşılaşmıştır. Monarşi yönetimiyle yönetilen eski halk, Hükümdarı Tanrı’nın seçtiğini a da hükümdarın direk Tanrı olduğunu düşünürlerdi. Bu şekilde olan yönetim şekillerinde dini yönetim daha yaygındı.

İlginizi Çekebilir: Devşirme Sistemi Nedir?

Monarşi Türleri

Monarşi Türleri Nelerdir?

Monarşi nedir sorusunun cevapladık. Şimdi de Monarşi yönetimi iki ana başlık altında incelenmektedir. Bunlardan biri Mutlak Monarşi, diğeri ise Meşru Monarşidir.

Mutlak Monarşi

Mutlak monarşide iktidar, sorgusuz sualsiz devlet başkanına aittir anlayışı hakimdir. Mutlak monarşide, iktidarın Tanrı tarafından verildiğine inanılmıştır. Mutlak Monarşinin temsilcisi ve kurucusu Babil kralı olan Hammurabi’dir. Monarşi nedir dallarından olan mutlak monarşi, daha önceleri Babil ve Mısır’da yaygın olan, daha sonra İspanya ve Fransızlarda da yaygınlaşmaya başlamıştır. Hatta Osmanlı Devleti de uzun yıllar boyunca Mutlak Monarşiyle yönetimi devam ettirmiştir.

Meşru Monarşi

Meşru Monarşide yetkililerin belirlemiş olduğu belirli bir anayasa kuralı ile yönetilen bir sistemdir. Bu sisteme göre Hükümdarlar belli başlı görevlere uymak şartıyla Meşru Monarşi sistemini devam ettirmektedirler. Monarşi nedir çeşitlerinden olan Meşru monarşide hükümdar veya kral, devletin simgesidir. Onun dışında yürütme yetkisi hükümete bağlıdır. Mutlak Kraliyet sistemi Magna Carta’ya kadar uzanmaktadır. İngiliz soyluları hükümdarın halk desteği olmadan vergi toplanması, ortada bir suç yokken halkın tutuklanması gibi haklar sağlanarak, bu duruma ön ayak olmuşlardır.