Eğitimde Kullanılan Araç Gereçler

Eğiticinin Eğitimi programında Eğitimde Kullanılan Araç Gereçler

1. Projeksiyon
2. Bilgisayar
3. Yazı Tahtası
4. Slayt Gösterimi
5. Eğitim Notları,

Leave a Reply