Formal Eğitim

Formal eğitim, planlı ve programlı bir eğitim sürecidir. Eğitimin sonunda kazanılacak hedefler önceden bellidir ve plan programda yazılıdır. Formal eğitim profesyonel kişiler tarafından verilir. Örneğin okullarda formal eğitim, 4 yıllık eğitim fakültelerinden mezun olan ya da 4 yıllık diğer fakültelerden mezun olup daha sonrasında formasyon alan öğretmenler tarafından verilir. Formal eğitimde olumlu davranışlar kazandırmak esastır. Olumsuz bir davranışı hedefleyen formal eğitim yoktur. Örneğin sınavdan 0 puan almayı hedefleyen bir matematik dersi göremezsiniz.

Formal eğitimde, eğitimin gerçekleşeceği yer ve ortam daha önceden bellidir. Plan ve program yaparken bu bilgiler programa yazılır. Formal eğitimde profesyonel araç ve gereçler kullanılır. Sınıfta kullanılacak araç ve gereçler özellikle o eğitim için temin edilmiştir.

Formal eğitimin informal eğitimden bir diğer farkı da hayat boyu devam etmesi ve her yerde gerçekleşebilmesidir. İnformal eğitim döllenmeden ölünceye kadarki dönemde gerçekleşir. Formal eğitim ise sadece eğitim kurumlarında gerçekleşir. Eğitim kurumlarında formal eğitim gerçekleştiği gibi aynı zamanda informal eğitim de gerçekleşebilir. Örneğin, okulda teneffüs aralarında gizli gizli sigara içmeyi öğrenen bir öğrenci informal eğitim gerçekleştirmiş olur.

  • Karayolu ile yapılan tehlikeli mal kapsamında tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı eğitimi sitesine bakarak bilgi edinebilirsiniz.
  • İş makinesi operatörlük eğitimi ve Forklift Ehliyeti almak isterseniz bu siteyi inceleyebilirsiniz: https://www.yeniumitforklift.com/forklift-ehliyeti-fiyati.php

Leave a Reply