1973 Petrol Krizi

Petrol KriziArap-İsrail savaşından sonra Arap ülkelerinin petrole zam yapmasıyla 1973 Petrol krizi dönemi başlamıştır. 1950 yılında başlayan tüketim harcamaları zaten bir krizin başlangıcını haber veriyordu. 1960 yılından hızlanan tüketim hızı ve üretimin yavaş olması krizin büyümesine yol açmıştı. Bu kriz Türkiye dahil olmak üzere bütün dünyaya etki etmiştir. İnsanlık tarihinin başladığı yer olarak bilinen Ürdün, daha önce ticaret yolu iken, daha sonra Ürdün’de petrol olduğu keşfedilmiştir. Petrol, 20. Yüzyılın başında keşfedilmeye başladıktan sonra Arap ülkelerindeki petrol kaosu var olmaya başlamıştır. Zaten yıllardır bu bölgelerdeki kaos, hakimiyetini sürdürmeye devam ediyor. Ürdün hem dini yönden hem de ticari yönden çok iyi bir konumdadır.

Petrol Krizinin İsrail ile Bağlantısı

2.Dünya savaşından sonra kurulan İsrail, komşularıyla iyi ilişkiler sürdürememiştir. Sürekli topraklarını genişletmek için savaş başlatmıştır. İsrail’in bu savaşlarında elde ettiği başarı 6 gün savaşından sonra başlamıştır. 6 gün savaşından sonra İsrail Devleti, topraklarını genişletmeye başlamış ve birçok Batı devletinden de destek almıştır. Araplar, İsrail’in karşısında her zaman yenik duruma düşmüştür. Arapların elindeki tek güçlü silah petroldür. 1960 yılından sonra OPEC kurulmuştur. OPEC’in açılımı petrol ihraç eden ülkeler birliğidir. Bu ülkeler petrol fiyatlarına karar vermekteydi. Petrol, özellikle gelişmiş ülkeler tarafından önemli bir konuma sahipti. Arap hükümetleri, 1973 yılında petrol fiyatlarını arttırmaya başladılar. Bu olaydan sonra 1973 Petrol Krizi başlamıştır. Bu olay tüm dünyanın dengesini bozmuştur. Arap ülkeleri ve İran devleti kısa bir süreliğine dünyanın en güçlü devletleri haline gelmiştir. Japonya ve İngiltere İsrail ile olan ilişkisine ara vermiş ve petrol üreten devletlerle arasını iyileştirmiştir. Avrupa devletleri İsrail için, işgal ettikleri topraklardan geri çekilmelerini istemiştir. Dünya o dönem ambargo kelimesini kullanmaya başlamıştır. O dönemde insanlar araçlarını bırakıp eskiden olduğu gibi hayvanları binek aracı olarak kullanmaya başladılar.

Sömürgecilik Nedir?

Batı Ülkeleri ve Türkiye’de Petrol Krizi

Batılı gelişmiş ülkeler bu krizi kolay bir şekilde atlatmıştır. Çünkü 1973 Petrol Krizi döneminde Avrupa ülkeleri, üretim yapan ülkeler için bankadan kredi tahsis etmekteydi. Ayrıca Batı Avrupa, artan petrol fiyatlarını kendi sanayile mamullerine ve teknolojilerine yansıtmışlardır. Batının teknolojisinde silah üretimi Arap ülkeleri için önemli bir noktaydı. Arap ülkeleri Batı’dan silah alırken, Batı da Arap ülkelerinden petrol almıştır. Dolayısıyla pahalı alış-satış baş göstermeye başlamıştır. Bu krizden en fazla etkilenenler de gelişmemiş ülkeler oldu. Arap ülkeleri gelişmekte olan Müslüman ülkeler için yeterli bir yardım uygulamamıştır. Batı için kurulan komplo, geri kalmış ve gelişmekte olan ülkeleri etkilemiştir. Etkilenen ülkelerden biri de Türkiye’dir. Ülke bu açığı kapatmak için dış borçtan yararlandı. Petrol krizi ekonomik krizin başlaması için ciddi ve önemli bir dönüm noktasıydı.

Eğiticinin Eğitimi Sitemizi Twitter hesabımızdan yeni gelişmeleri takip edebilirsiniz.