Kültür Nedir?

Kültür, bir toplumun geçmişten bugüne kadar üretmiş olduğu maddi ve manevi değerlerin bütününe verilen addır. Kültürleme ise bir kültürü bir başkalarına aktarmaktır. Kültürlemenin iki çeşidi vardır; bunlardan biri gelişigüzel kültürleme, diğeri ise kasıtlı kültürlemedir. Gelişigüzel kültürleme planlı ve programlı bir süreç değildir. Aynı zamanda yer, zaman, kişiler ve amaç daha önceden belli değildir. Kasıtlı kültürleme ise diğerinin aksine, planlı ve programlı bir süreçtir. Amacı ise istendik olan kültürel değerleri bireylere aktarmaktır. Eğitimi, kasıtlı kültürleme olarak ifade edebiliriz. Çünkü eğitimde de istendik değerleri bireylere aktarmak esastır.

Kültürlenme kavramına gelecek olursak, farklı kültürler arasında meydana gelen etkileşimler sonucunda kültürlerin sentezlenmesidir. Kültürlenmeye örnek verecek olursak, bir süre İtalya’da yaşayan bir Türk’ün, memleketine geldikten sonra pizza ile şalgam suyu içmesi kültürlenmeye bir örnektir.

Kültürleşme kavramı da iki kültürün karşılıklı olarak birbirinden etkilenmesidir. Yine İtalya örneğine dönelim; İtalyan bir bayanla evlenen Türk erkeğinin eşine lahmacun yapmayı öğretmesi eşinin de ona pizza yapmayı öğretmesi bir kültürlerin birbirinden etkilenmesi yani kültürleşmedir.

Leave a Reply