Eğitim Ve Öğretim Hakkı Nedir?

Eğitim Hakkı

Eğitim hakkı nedir yazımıza başlamadan önce “Hak Nedir” bunu öğrenelim.  Hak, kişiler hukuksal bağlamda çeşitli menfaatleri, çıkarları bulunmaktadır. Kişilerin lehine olan, kanunlar tarafından korunma altına alınmış, bu korumaya zarar verenlere çeşitli cezalar, çeşitli yaptırımlar uygulanabilmiştir. Bu menfaatlere ise ‘’hak’’ adı verilmektedir. Hak kelimesi köken bakımından Arapçadan gelmiştir. Hakların oluşturmuş olduğu sistematik yapıya ise ‘’hukuk sistemi’’ adı verilmektedir.

Yani hukuk haklar bütünüdür. Hak üç unsurdan oluşa gelmiştir. Bu üç unsur ise şunlardır; kişi, hukuki koruma ve menfaat olarak tanımlanmıştır. Hak tek değildir. Bireylerin birden çok hakkı bulunabilmektedir. Bu bakımdan bireylerin haklarını bilebilmesi önem arz etmektedir. Hakkını gasp edenlere karşı cevap verebilmesi için hakkının gerektirdiği hükümleri bilmelidir. Haklar hukuk sistemi içerisinde korunmaktadırlar. Bu bakımdan kimsenin hiçbir hakkı gasp edilmemelidir yoksa cezai yaptırıma tabi tutulurlar.

Bu zamana kadar eğitim hakkında birçok tanım yapılmıştır. Her bir tanım eğitim hakkında bir düşünce oluşturmuştur, yeni yorumlar meydana getirmiştir. Eğitim hayatta doğumdan ölüme kadar sürmektedir. İnsanlar her zaman yeni şeyler öğrenebilirler. Kısaca eğitim şöyle tanımlanabilir; Eğitim bireylerin eksik yönlerini, var olan yeteneklerini keşfetmesini, kendini geliştirmesini sağlayan bir süreçtir. Eğitim kendiliğinden meydana gelmez. Bireylerin bunu talep etmesi gerekmektedir. Eğitim, herhangi bir kurumdan alınabileceği gibi alanda yetkin olan kişilerden de bireysel olarak talep edilebilir.

Eğitim hususunda karıştırılan bir konu da eğitim-öğretimin aynı anlamda kullanılmasıdır. Yukarıda eğitimin tanımı yapılmıştır. Öğretim ise, bir okul içerisinde yapılan faaliyettir bu bakımdan eğitim ile farkı şudur; eğitim her yerde öğretim ise okulda yapılmaktadır.

Eğitimin özelliklerinden başlıcaları şunlardır;

Eğitimde bireylerin özelliklerinin değiştirilmesi veyahut var olan özelliğin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Eğitim asla kesintiye uğramayan hayat boyu süregelen bir süreçtir. Eğitim bireyin kültürel açıdan da gelişmesini sağlamak ve böylece topluma kazandırmak amacı güder.

Eğitim Nerelerde Gerçekleşir?

Eğitim kapsamlı bir süreci ifade eder ve hayatın her alanında eğitim vardır. İnsanlar bunu fark ederse eğitimi almış olurlar. Eğitim yalnızca okulda olmaz, okul dışında da devam eder. Eğitim hem milli bir bilinçle olur, hem de uluslararası dünyayı da tanıtarak olur. Bu bakımdan eğitim önemli bir faaliyet olarak süregelmektedir.

Eğitim ve Öğretim Hakkı Nedir?

Eğitim hakkı bireylere anayasa ile verilmiş olan haklardan biridir ve kısıtlanması doğru değildir. Eğitim ve öğretim hakkı aslında bir özgürlüktür. Bu hakka bireyler doğuştan sahiptirler. Bu hakkı kim engellerse suç işlemiş olur. Yurdumuzda eğitimin ve öğretimin işlerini MEB tarafından yürütülmekte devam ettirilmekte. Sosyal devlet anlayışı gereğince eğitim ücretsiz bir biçimde bütün öğrencilere sunulmalıdır. Devletin vazifesi bu haktan mahrum bırakılan bütün öğrencileri bulmak ve o öğrencileri eğitmektir. Annesi, babası dahi kimse çocukları bu haktan mahrum bırakamaz. Bırakırsa yasal suça tabii olur. Herkes eğitim-öğretim hakkına sahiptir.

Eğiticinin Eğitimi Sitemizi Twitter hesabımızdan yeni gelişmeleri takip edebilirsiniz.