Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı eğitimine başvuru koşulları arasında yer alan mezuniyet durumu şu şekildedir. Türkiye’ de yüksek öğrenim kurumlarının dört yıllık fakültelerinden mezun olan kişiler bu eğitime başvuruda bulunabilirler. Ayrıca yurt dışında fakülte mezunları ise yüksek öğretim kurulu yani kısa adıyla YÖK‘ ten denklik yaptırarak bu eğitime katılmaya hak elde edebilirler. Ancak iki yıllık üniversite yada yüksek okul mezunları bu eğitime katılamazlar.

Bu iki yıllık eğitim uzaktan hatta örgün dahi olsa iki yıllık mezunlar bu eğitime yönetmelik gereği katılamazlar. Katılmak istemeleri durumunda dikey geçiş sınavlarına girerek dört yıllığa tamamlamaları halinde tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı eğitimine katılabilirler. Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı eğitimi tebliğine ve diğer yasal düzenlemelere göre tehlikeli mal ve diğer kimyevi madde taşıyan yada yükleme yapan işletmeler tmgd eğitimi almış ve tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı eğitimi sınavında başarılı olmuş bir kişi ile sözleşme yapmak zorundadır.

Leave a Reply