Eğiticinin Eğitimi Programı

Eğiticinin Eğitimi Programın Dayanağı

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Özel
Öğretim Kurumları Yönetmeliği ile Haziran 2005 tarih ve 2573 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan 05.05.2005 tarih ve 24 sayılı Kurul Kararına göre yürürlüğe giren “Özel Kurslar Çerçeve Programı”

Eğiticinin Eğitimi Programın Seviyesi

Bu program kurum ve kuruluşların eğitim birimlerinde çalışan ya da çalışmak isteyen en az ortaöğretim (lise) mezunu kişiler için hazırlanmıştır.

Leave a Reply