Sömürgecilik Nedir?

Sömürgecilik Nedir?

Güçlü olan bir devletin güçsüz olan devlet üzerine kurduğu tüm egemenlik çeşitleri sömürgeciliktir. Kendi isteklerini başkasına dayatan güç sömürgeciliktir. Sömürgecilik nedir sorusu genellikle devletler arasında yapılan sömürgelerden örnek verilerek yanıtlanır. Sömürgeci ülkeler, daha çok sömürdükleri yerlerin doğal kaynaklarına ve mal varlıklarına el koymaktadır. Ayrıca halka da baskı yaparak kendi değerlerini dayatmaya çalışırlar. Sömürgecilik için verilecek birçok örnek vardır. Mesela araba üretimi yapamayan bir ülke için araba üretimi yapan bir ülke, O ülkeye borç vererek yol ve otoban inşa etmelerini sağlar. Son olarak kendi ürettikleri arabaları o ülkeye satarlar. O ülkenin bankalarını satın alırlar ve kişilere kredi verirler ve araba almalarını sağlarlar. Bu da sömürgeciliğin bir diğer çeşididir. Sömürgecilik, bir devletin kendi sınırlarının dışındaki deniz aşırı toprakların askeri müdahale ve başka yollarla ele geçirilmesi ve oraya hakimiyet kurarak bu toplumlar üzerinde her türlü üstünlük sağlayan ve kendi menfaatleri için işgal ettikleri yerleri yağmalaması olarak yorumlanabilir.

Sömürgecilik Tarihçesi

Sömürgecilik TarihiSömürgecilik nedir yanıtına ulaşmak için sömürgeciliğin tarihini gözlemlememiz gerekiyor. Antikçağdan bu yana form değiştirerek gelen sömürgecilik anlayışı, uluslararası çatışmalara neden olmuştur. Ayrıca kendi toprakları dışında kalan yerlere, kendi halkından topluluklar yerleştiren ve kendi kültürlerini yayan devletler de bu sömürgecilik anlayışını benimsemiştir. Sömürgecilik yaklaşımları her zaman kılıf değiştirse de asıl amacı kendi çıkarlarıdır.

Avrupa Devletlerinin Sömürgecilik Anlayışı

Coğrafi keşifler, sömürgeciliğin temeli olarak bilinir. Coğrafi keşiflerle birlikte Avrupalı devletlerin bazı amaçları vardı. Bunlardan bazıları:

  • Yeni topraklara sahip olarak topraklarını genişletmek
  • Maddi imkanlarını arttırmak
  • Yeni ticaret yollarına sahip olmak
  • Hristiyanlığı yaymak

Sömürgeci devletler, diğer toplulukların topraklarını işgal ederek, kendi dinini dilini dayatarak o topluluğu asimile etmek gayesindedirler. Ayrıca kendi düşüncelerini de diğer toplumlara dayamak istemektedirler.

Sömürgecilik nedir? Sömürgecilik nasıl yapılır? Sanayi devriminden sonra üretim artmıştır. Üretimin artmasıyla birlikte Avrupalı devletler hammadde arayışına girmiştir. Avrupalı devletler hammadde arayışı için bazen savaşmış bazen de diplomasi yöntemine başvurmuştur. Bazı ülkeleri de işgal etmişlerdir. Avrupalı devletlerin arasında geçen rekabet, I. Dünya savaşı ve II. Dünya savaşının başlamasına neden olmuştur. Bu savaşların en temel nedeni ise sömürgeciliktir.

Eğiticinin Eğitimi Sitemizi Twitter hesabımızdan yeni gelişmeleri takip edebilirsiniz.