İslam Dininin Altın Çağı

İslam Dininin Altın Çağı

İslam dininin altın çağı, Orta Çağ döneminde aktivasyon göstermiş olup, İslam dininin her alanda gelişmesinin en iyi dönemini temsil etmektedir. İslam dininin altın çağı, ilk olarak Abbasiler döneminde başlayarak; 800’lü yıllarda Abbasiler tarafından Bağdat’ta kurulan Beyt’ül Hikmet isimli bilim merkeziyle ilk başlangıcını yapmıştır. Beyt’ül Hikmet, kütüphane ve çeviri merkezi olarak hizmet etmiş bir bilim merkezidir. İslam döneminin ilk aydınlatma dönemi bu dönemde başlamıştır.

Beyt’ül Hikmette Yapılan Çalışmalar

8. yy ile 14. yy arası İslam dininin altın çağı olarak bilinmektedir. Beyt’ül Hikmet’te Farsça, Latince, Hintçe ve Yunanca eserlerin çevirileri yapılmıştır. Ayrıca Plato, Charaka, Galen, Öklid, Aryabhata vb. önemli düşünürlerin de çevirileri yapılmıştır. Bu eserlerin sadece çevirileri yapılmamış, ayrıca bu eserler Beyt’ül Hikmette incelenmeye koyulmuştur. Bağdat zamanla büyüyerek sadece İslam devletlerinin değil, eski dünya devletlerinde de tanınan ve bilinen önemli bir merkez haline gelmiştir. Abbasi Halifeleri, Beyt’ül Hikmet merkezine ciddi yatırım ve destekte bulunmuştur. Burada çalışanlara yüksek maaşlar vererek, çevirileri yapan kişilere her kitabın ağırlığı kadar altınla ödüllendirmişlerdir.

İslam’ın Altın Çağı’nda Yetişen Önemli Bilim Adamları ve İcraatları

Beyt’ül Hikmette önemli bilim adamları yetişmiştir. Bunlardan bazıları Harizmi, Kindi ve Beni Musa Kardeşlerdir. Hristiyan kökenli olan bilim adamları olan ve çeviri alanında isimlerini duyuran Sabit Bin Kurra ve Huneyn İbn İshak da İslam dininin altın çağı için önemli katkılarda bulunmuş bilim adamları arasında yer almıştır. Zamanla felsefe alanında yapılan çalışmaların İslam dinine aykırı olduğunu ve İslam’a zarar verdiğini düşünen bazı halifeler, Felsefe çalışmalarını durdurmuştur. Zamanla Arapça dünyada bilim dili haline gelmiştir.

Matematik, fizik, astroloji gibi ilimlerin bu dönemde gelişmesiyle birlikte aynı zamanda; coğrafya, edebiyat, kimya gibi alanlara da ağırlık verilmiştir. Mesela kimyadaki “alkali”yi islam bilim adamları bulmuştur. Aynı şekilde Matematikteki algoritma ve cebir’i de İslam bilim adamları kullanmıştır.

İslam’ın Altın Çağı Neden Kısa Sürdü?

Dinlerin bilimle uyuşmaması ve Felsefenin dine zarar vermesi iddia edilerek İslam dininin altın çağı sadece altı yüzyıl sürmüştür. 14. Yy’den sonra İslam dinine inanan önde gelenler ve Hristiyan din adamları bilimden uzaklaşmaya başladılar. Mesela Fizikçi Astronom olan Galileo, Modern ilim babası olarak bilinmektedir. Dünya’nın Güneş etrafında dönmesini keşfetmiştir. Bu keşiften sonra Galileo Hristiyanlıktan men edildi. 1718 yılına kadar Galileo’nun kitapları yasaklı kitaplar arasındaydı. Galileo iyi bir Hristiyan olmasına rağmen bilimle ilgilendiği için Hristiyan din adamları tarafından dışlanmıştır.

Eğiticinin Eğitimi Sitemizi Twitter hesabımızdan yeni gelişmeleri takip edebilirsiniz.