Eğiticilerin Eğitimi Programı Önemi

Eğitimcilik mesleğine adım atmakta ve halen eğitimci olarak görev yapmakta olanların en çok ihtiyaç duyduğu şeylerin başında işini daha iyi yapabilmek için sektörel bilgiye ulaşmaları gereklidir. Eğiticilerin eğitimi programı çalışan kişilerin verimliliğini artırmak için alınan eğitimleri kapsar. Eğitimcilerin almış oldukları eğitimle bilgi, beceri ve davranışı kazanan kişiler yetiştirilmesine yardımcı olur. Eğitimcilerin sahip oldukları mesleklerin en ince detaylarını işin profesyonellerinden almaları ve eğitimde kendilerini daha da geliştirebilmeleri için önemlidir. Mesleki tecrübesi bulunan eğitimcilerin eğitmenlik becerilerini daha iyi hale getirebilmelerini sağlayan ve hedefleyen programda yetişkin eğitimi prensipleri ve uygulamalar sayesinde gelişimleri sağlanacaktır. Programın sonunda başarılı olan katılımcı eğitimcilere Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı sertifika verilecektir. Sertifika alan kişiler kurumlarda eğitim kademesinde çalışabilirler.

Kimler Eğiticilerin Eğitimi Programını Almalı?

 • Eğitim veren tüm eğitimciler
 • Şirketlerde veya kurumlarda çalışan insan kaynakları departmanları
 • Kurumsal olarak eğitim veren ve personele hitap eden yöneticiler
 • Çalışmış oldukları kurum veya özel şirkette üst düzey yönetici konumunda olanlar,
 • İş sağlığı ve güvenliği uzmanları, belirli bir ekibi yönetmekle ve sunum yapmakla görevli takım liderleri
 • Eğiticilerin eğitimi programı yıllarını eğitime adamış eğitimcilerden kendilerini geliştirmek isteyenler,
 • İşyeri hekimliği yapmak isteyen hekimler

Eğiticilerin Eğitimi Programda Elde Edilen Kazanımlar Nelerdir?

 • Katılımcılar, eğitimcilik becerisini kazanırlar,
 • Uygulamalar sayesinde tecrübe ve pratik kazanmış hale gelirler,
 • Eğitim konusunda daha yeterli hale gelirler ve hem eğitim hem de sunum konusunda özgüven kazanmış olurlar.
 • Eğitimci kurs sonunda kendini değerlendirme becerisi kazanır ve hitap ettiği kesime karşı eğitimde daha başarılı hale gelir.
 • Eğitim için gerekli olan insan ilişkisi prensiplerini fark edecek hale gelirler.
 • Sistematik olarak mesaj iletirken duyguları da iletişime katacak hale gelirler.
 • Eğitim verirken daha rahat ve doğal olarak sunum yapabilecek düzeye gelirler.
 • Etkili sunumda ikna edici olma, ilgi uyandırma, ilham verme ve harekete geçirme yetenekleri gelişir.
 • Eğiticilerin eğitimi programı sayesinde eğitimde etkili hale getirecek formatı ve kullanılan araçları tasarlayabilecek hale gelirler.
 • Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı İçin Yetki Belgesi