Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı Nasıl Olmalı?

Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı

Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı 45 saat süren programlardan oluşur. Eğiticinin yetenekleri ve bilgisinin olduğu konularda kendilerini daha iyi geliştirmeleri ve başarılı bir eğitmen olmaları amacıyla alması gerekli programlardan oluşur. Eğitimcinin eğitimi için gerekli tüm bilgi ve becerileri kazandırmasına yönelik eğitim programlarından oluşur ve eğitimci özgüvenli ve iletişim becerisi yüksek hale gelmesi hedeflenir. Eğitimci eğitimini verirken teknik yetkinliklerinin tek başına işe yaramadığı sunum ve bilgi transferinde yetersiz kalınması sebebiyle eğitime ihtiyaç duyulur. Eğitimcinin çok iyi bilinen konuları bile öğretmekte yetersiz kalındığı durumlarda sağduyulu eğitimci olmak için ve zor katılımcıyı kazanabilmek için sertifika programına katılmaları gerekir. Katılımcıyı motive edebilmek için, dersteki duruşu ve başarılı sunum hazırlığı eğitimin konuları arasında yer alır.

Eğiticinin Eğitimi Programında Hangi Eğitimler Verilir?

 • Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı kapsamında yetişkin eğitiminin temel ilkeleri öğretilir.
 • Yetişkin eğitimi için öğrenme modelleri kavratılır.
 • Etkin eğitimi için görsel malzemeleri tasarlayacak hale getirilir.
 • Eğitim sunumunda yeterlilik kazandırılır.
 • Zor katılımcıların eğitime katılımlarını kazandırabilmeleri hakkında eğitilir.
 • Akılda kalıcı eğitim verebilmeleri için eğitim verilir.
 • Eğitim sürecinde ve kurum içinde etkili iletişim bilgisi kazandırılır.
 • Eğitimin amacına uygun görsel ve işitsel materyaller geliştirebilecek hale getirilir.
 • Kurumun hedefleri doğrultusunda raporlayabilme becerileri kazandırılır.
 • Verilen eğitimi uygun ölçme araç ve yöntemleri kullanarak değerlendirebilecek hale getirilir.
 • Eğitime katılanların öğrenme stillerine uygun model ve yöntemleri kullanabilme becerisi kazandırılır.

MEB Onaylı Sertifika Programına Kimler Katılabilir?

 • İSG mevzuatına göre eğiticinin eğitimi sertifikasına sahip olmak isteyenler,
 • İş sağlığı ve güvenliği sertifika programlarında eğitici olmak isteyenler,
 • Topluluk önünde sunum yapanlar,
 • Eğiticilerden işini daha iyi yapmak isteyenlere,
 • Eğitime uzun yıllarını vermiş ancak daha başarılı eğitim verebilmek için eğitim almak isteyenlere,
 • Çalıştığı kurumlarda kurum içi eğitim görevini yapmak isteyenlere verilir.

Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı sonunda gerçekleştirilen sınavda başarılı olan katılımcılara % 80 devam koşulunun da sağlanması durumunda sertifika almaya hak kazanılır. Kurslara katılımın sonunda başarılı olunması durumunda katılımcı MEB onaylı sertifika almaya hak kazanır. Program sonunda başarı sağlayamayan katılımcılara % 80 katılma şartını oluşturmaları koşuluyla katılım belgesi verilebilir. Eğitimde sertifika alabilmek için başarı gösterilmesi şarttır.

Eğiticinin Eğitimi Sitemizi Twitter hesabımızdan yeni gelişmeleri takip edebilirsiniz.