Sektörel Eğitim Odaklı Sistem Nedir?

Sektörel Eğitim

 Sektörel eğitim odaklı sistem nedir? İş dünyası günümüzde diğer rakiplerinden farkındalık yaratmak için projeler ortaya koymak ve ortaya çıkan sorunlarını kısa sürede çözmek zor ve vakit alan bir iştir. İş dünyasında yer alan şirketler var olan bu ortamda rekabet edebilmeleri için bu işler için maliyetlerini azaltmak ve süreden tasarruf etmek için inovasyon ve AR-Ge çalışmalarına önem vermektedirler. İnovasyon ve AR- GE çalışmaların en önemli elemanı vasıflı iş gücüdür. Bu önemli unsuru karşılamak için şirketler ve üniversiteler farklı farklı yöntem geliştirmişlerdir.

Sektörel Eğitim Nedir?

Ülkemizde üniversiteler ve şirketler birlik olarak bu sorunu çözmek için Sektörel Eğitim Odaklı Sistem adlı programı ortaya çıkarmışlardır. Sektörel eğitim odaklı sistem kısaca üniversiteler de işler için öğrencilere verilen teorik bilgilerin, öğrencilerin iş hayatına başlamadan önce çeşitli yollarla ve iş dünyasının yardımı ile bilgileri uygulamaya dökmek için geliştirilen programdır.

Eğitim Nedir?

 Ülkemizde Sektörel Eğitim Nasıldır?

Bu sistem aslında ülkemizin eğitim sisteminde var olan staj programın da yer alan eğitimin daha profesyonel ve bilinçli hale gelmesi amaçlı bir sistemdir. Ülkemizin eğitim sisteminde var olan staj eğitimleri, okulların son yıllarında yapılmaktadır. Ancak bu yıllarda staj yapan öğrenciler ve staj yaptıkları kurumlarda öğrencilerden sorumlu kişiler için stajın amacı ders geçmektir. Bu nedenle staj zamanında daha önceki eğitim ve öğretim döneminde öğrencilerin aldığı bilgileri pratiğe dökmesi beklenir. Ancak bu beklentiler gerçekleşmez.

Bu nedenledir ki okuldan mezun olan öğrenciler iş hayatlarına başladıkları ilk bir yıl iş dünyasına ayak uydurmakta güçlük çekerler. Adapte olamama sorunu ile iş verimliliğinde düşüklük yaşanır. İş bu nedenlerle iş dünyası ve eğitim kurumları bu sorunu engelleyip iş verimliliğini artmak için sektörel eğitim odaklı sistemini geliştirmişlerdir.

Sektörel Eğitimin Faydaları

Geliştirilen bu sistem ile öğrencilerin bir yılda alması gereken staj eğitimi, eğitim ve öğrenim yıllarına yayarak öğrendiği bilgileri hocaları ve iş dünyasındaki görevli kişiler sayesinde daha çabuk pratiğe dökme imkanı ortaya çıkar. Bu sistem sayasında hem şirket düzeyinde hem de bireysel düzeyde para ve zaman kaybı azalır. Ülkemizde bilim dünyası ile iş dünyasının iş birliği ile geliştirilen bu sistem ile

Üniversitelerden mezun olan ve yeni iş gücü potansiyeli olan bireylerin iş hayatında uyum sorunları kısaltılır.

Öğrenciler mezun olmadan önce ileride içinde yer alacağı iş dünyası ile erkenden tanışıp hakkında tecrübe etmiş olur.

Mezun olmadan önce içinde bulunacakları iş dünyasının sorunları ve onların karşılaşacakları sorunlar hakkında erkenden tecrübe kazanırlar.

İş dünyası açısında bakıldığın ise, iş için yetiştirmek istedikleri insan gücüne daha az maliyet ve daha az zamanla ulaşabilirler.

Şirketlerin yürütmekte oldukları her türlü inovasyon ve AR – GE çalışmalarında para ve zaman kaybı azalır ve şirketler bu konular hakkında tasarruf etmiş olurlar.

Ülkenin içinde bulunduğu eğitim kurumları ve iş dünyası tarafından kabul edilip, uygulanmaktadır. İleri ki yıllarda daha yaygınlaşması beklenmektedir.

Eğiticinin Eğitimi Sitemizi Twitter hesabımızdan yeni gelişmeleri takip edebilirsiniz.