Eğitimcinin Eğitimi Sertifikası Ne İşe Yarar?

Eğiticilerin eğitim verdiği kişilere aktardığı bilgilerin kalıcı olması amacıyla nasıl aktarılacağını ve eğiticinin gerekli olan teknikleri nasıl kullanması gerektiğini öğreten eğitim programıdır. Eğitimcilerin eğitilmesini sağlayan programda eğitimin temel kavramları, eğitimin ilkeleri, grup ve birebir eğitimde yöntemlerin öğretilmesine olanak sağlar. Eğitimcinin Eğitimi Sertifikası Ne İşe Yarar? Eğitimcilik niteliklerinin gelişmelerine yardımcı olan programda kendilerine sunulan iyi bir fırsattır. Eğitimin sonrasında eğitimcilerin ufku daha da genişler ve yeni kapılar açılmasına olanak sağlar.

Eğiticinin Eğitimi Sertifikasını Kimlerin Alması Gerekir?

 • Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak eğitim veren kurumlarda çalışan eğitmenler
 • Halk Eğitim Merkezlerine bağlı kurslarda eğitim verenler,
 • 5580 sayılı kanuna tabi olarak kurulan özel eğitim kurumlarında eğitmenlik yapmak isteyenler,
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen işyeri hekimleri,
 • İş güvenliği uzmanı yetiştiren eğitim kurumlarında eğitmenlik yapmak isteyen kişiler
 • İşyerlerinde bilgi aktarımında bulunan ve hizmet içi eğitim veren yönetici konumunda bulunan kişiler,
 • İnsan kaynakları departman elemanları,
 • Eğitim Daire Başkanlığı’nda görev alan kamu çalışanları,
 • Sunum yapmak zorunda olan çalışanlar,
 • İşyeri hekimliği yapmak isteyen doktorlar,
 • Eğitim kurumlarında eğitici kadrosunda bulunanlar,
 • Eğitici olarak görev yapanlar
 • Eğitici olarak görev yapmak isteyenler
 • İşletmelerde personele eğitim veren eğitmenler,
 • İşletmelerde eğitim görevlisi olarak görev yapmakta olanlar ve görev almak isteyenler,
 • Meb Onaylı Eğiticinin Eğitimi
 • Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı Nasıl Olmalı?
 • Üdy Belgesi
 • Eğitim ve Genel Kültür Korelasyonu

Sertifika Programının Amacı Nedir?

 • Eğitimcinin Eğitimi Sertifikası Ne İşe Yarar? Yetişkinliklere yönelik yapılan eğitimlerde öğrenme ilkelerini kavrayarak uygulamalarının sağlanması,
 • Eğitim verecekleri alan hakkında program hazırlayabilme yeteneklerinin geliştirilmesi,
 • Sunum becerilerini geliştirerek etkili hale getirmelerinin sağlanması
 • Yetişkinlere uygun programlar hazırlamaları ve hazırlamış oldukları programı uygulayabilmeleri,
 • Kursta hedeflere uygun araç ve gereçlerinin kullanımı hakkında bilgilerin verilmesi,
 • Öğretim hizmetlerindeki değişkenlerini tanımalarına yardımcı olarak kendilerini en iyi şekilde gelişmelerine yardımcı olmaktır.
 • Eğitimcinin Eğitimi Sertifikası Ne İşe Yarar? Konusunda uzman olan eğitimcinin bu konuları başka bireylere aktarabilmeleri için gerekli olan yeterliklerini kazandırır. Ayrıntılar için

Leave a Reply